Az itt lévő szöveg a www.magyaryoyose.hu oldalról származik, melynek fordítását is ők végezték el. A szabályzat eredeti nyelven megtalálható az IYYF oldalán.

Szabályok

wyyc14-score-dist

 

A műsor hossza

A versenyzők egy 3 perces műsorszámot adnak elő saját zenére. (Selejtezők esetében 1 perc.) A műsor, és a zsűri pontozása a zene indulásakor kezdődik. A zene 3:00 és 3:01 között fejeződik be, attól függetlenül, hogy a zene eleje néma. Ha zeneszám rövidebb, mint 3 perc a műsor akkor végződik, amikor a zene le áll.

Olyan esetekben, ha a zene technikai okokból megakad, leáll, a versenyző műsora közben a versenyző döntése szerint újra kezdheti, (teljesen élőről a pontok nullázásával, vagy a leállás pontjától az addigi pontok megtartásával.) vagy folytathatja az előadást.

A játékos nem indíthatja el a yo-yoját a zene kezdete előtt, nem kezdhet semmilyen alakzatból. A zenekezdetéig a yo-yo a játékos kezében van. A yo-yok, és a zsinór beállítása a színpadra menet előtt történik. A csere yo-yokat az erre kijelölt tálcákra rakva kell a színpadra felvinni. A színpadon yo-yok állítására cseréjére már nincs lehetőség.

A műsor végeztével, 3:00-nél a versenyzőnek azonnal be kell fejeznie az előadást, és a yo-yot kezébe visszahúzni. Ha erre nem képes pont levonásban részesül. A zene után tovább játszott trükkök negatív pontként kerülnek elszámolásra. Ha a versenyző egyértelmű jelét adja a műsora befejeztének (meghajlás, színpad elhagyása stb.) viszont tovább folytatja a yo-yo pörgetését a trükkök ugyan úgy negatív pontként kerülnek beszámításra.

Ha a zene valamilyen külső okból nem a tervezett pontban lett megállítva a versenyző AZONNAL köteles a zsűrit és a rendezvény szervezőit tájékoztatni, és újra indítást kérni. A színpad elhagyása után reklamációt nem tudunk elfogadni.

Tisztelet teljes kérés a versenyzőkhöz:

Ha a műsor kezdetekor a zene halk, rossz helyen kezdődik, kérjük a versenyzőket, hogy azonnal tájékoztassák a zsűrit és kérjék a műsorszám újraindítását. Ha a műsorszám része olyan elem, amely a műsor végének feltételezésére adhat okot ( meghajlás, hosszabb szünet stb.) kérjük, hogy a versenyző előre tájékoztassa a zsűrit. Ebben az esetben a zsűri ezt nem fogja a műsor végének feltételezni.

Versenyzők felelősség vállalása
Minden versenyző köteles a műsorát úgy megalkotni, hogy azzal ne veszélyeztesse a nézők, és í zsűri testi, vagy mentális épségét. Ellenkező esetben kitiltásra kerül. Tovább a nem a verseny szellemiségéhez illő viselkedés, öltözködés, beszéd esetén is kizárható az adott versenyző.

A versenyző nem hagyhatja el a színpadot a verseny közben, ha elhagyja a színpadot, vagy kapcsolatot létesít a közönség egy tagjával (pl. yoyo átadása) akkor kizárásban részesül.

A versenyzők zavarása túlzott ordítással, vagy bármi más módon szigorúan tilos és a rendezvényről való kitiltáshoz, és a további versenyzéstől való eltiltáshoz vezet.

Yo-Yo Szabályok

Elsődleges szempont a biztonság. Mivel a zsinór szakadásból adódik a legtöbb probléma a színpadon ezért a zsinór cserélése verseny előtt ajánlott. Olyan esetekben ha a normáltól eltérő zsinórt használna a versenyző konzultáljon előzetesen a zsűrivel.

A versenyző nem fogadhat yo-yot a színpadon kívülről. Ha egy yo-yo leesik a színpadról nem használható többször. Ha a versenyző mégis így tesz, a zsűri nem számít fel pozitív pontokat, de negatívat igen!

Ha a versenyző a kategóriájától eltérő stílusban játszik a verseny nem kerül pontozásra. A különböző kategóriákba a következő számú yo-yok használhatóak:

1A – 1db
2A – 2db
3A – 2db
4A – 1 db vagy több
5A – 1 db vagy több
Nem yo-yo-val kapcsolatos szabályok

A versenyző kizárólag yo-yot, zsinórt, kesztyűt, ellensúlyt, a zenéje biztonsági másolatát viheti magával a színpadra a szervezők által biztosított tálcán. Egyéb tárgyak nem engedélyezettek. pl. táska, csapágy tisztító, telefon stb. A versenyközben a versenyző nem használhat semmilyen más kiegészítőt sapkán és olyan ruhadarabon kívül amit a zene kezdetekor is viselt.

Műsor pontozás
A műsorok 3 szempont alapján kerülnek pontozásra:

1. Technikai pontszám (clicker)
2. Technikai kivitelezés
3. Performansz

A zsűrik két csoportra vannak osztva:

A csoport Technika pontok
B csoport: Technikai kivitelezés, Performansz.

Technikai pontok

A technikai pontot számító zsűrik 2 db clickert használnak amellyel a negatív és pozitív pontokat számítják. Ez a pontszám a végleges eredmény 60%-a lesz! A zsűrik kizárólag a trükkök sikeres kivitelezését pontozzák, a folyamatosság, eredetiség stb. megítélése a B csoport Technikai kivitelezés zsűrijeinek feladata.

Különböző kategóriák definíciói:

1A: Műsor 1 yo-yo használatával, a zsinor mind a kézhez, mind a yo-yohoz rögzítve van.
2A: Loop trükkök két yo-yoval. A trükkök alapját a yo-yo visszatérő körkörös loop azaz hurokszerű trükkök képezik.
3A: Trükkök két yo-yoval, amelyek két különböző kézhez vannak rögítve. A zsinór a yo-yohoz és a kézhez van rögzítve.
4A: Zsinór nincs a yo-yohoz rögzítve. Alapvetően olyan trükkök kivitelezése, amelyek ebből adódnak.
5A: Zsinór nincs a kézhez rögzítve, helyette ellensúlyt használunk. Kötelezően az ellensúly használatán alapuló trükkök számítanak.

Pozitív pontok
Ha egy versenyző megfelelő nehézségű trükköt mutat be az pozítív pontot ér. Tehát profi kategóriában az alapelemek pl. trapéz nem ér pontot. Pontok trükk elemenként adandók, a trükk elem kivitelezésének pontjában.

Példák különböző trükkökre, kategóriákra bontva. A trükkök angol nyelven vannak listázva, mert így sokkal könnyebben kereshetőek a világhalón:

1A Division:
• Mount (Trapeze)
• Hop (Eli Hop)
• Laceration (Hook)
• Release Catch (Suicide Catch)
• Whip Catch (Iron Whip, Slack Trapeze)
• All other appropriate moves for 1A Division that come with a certain difficulty.
2A Division:
• Looping (Loop, Hop)
• Moon (Reach for the Moon, Planet Hop)
• Wrap (Loop Wrap, Sleep Wrap)
• Tangler
• Around the World
• All other appropriate moves for 2A Division that come with a certain difficulty.
3A Division:
• Rolls (Velvet Rolls)
• Kink (Kink Fu)
• Trapeze (2-Hand Trapeze)
• Assisted
• KoroKoro
• All other appropriate moves for 3A Division that come with a certain difficulty.
4A Division:
• Whip (Over Whip, Open Whip)
• Recapture
• Boingy Boingy
• Toss
• Orbit (Around the Arm, Orbit the Leg)
• All other appropriate moves for 4A Division that come with a certain difficulty.
5A Division:
• Direction Change (Shoulder Pop)
• 360
• Propeller
• Bee-sting
• Aerial (Meltdown Jump)

Általánosságban kijelenthető, hogy a műsor alatt ismétlődő trükkök nem kerülnek újból pontozásra.

Negatív pontok
Bármilyen trükk elhibázása, vagy a kontroll elvesztése negatív pontot jelent. A pont levonások yo-yonként értendődnek, tehát 2A, és 3A kategóriában külön kerül levonásra. A yo-yo leállása, cseréje, újra indítása az ÖSSZPONTSZÁMBÓL KERÜL LEVONÁSRA, amit lejjebb tárgyalunk.

Technikai kivitelezés
A B csoport zsűrijei 4 szempont szerint pontoznak, szempontonként 0-10 pont között. Ezek a pontszámok a végső pontszám 20%-át képezik és nem kerülnek normalizálásra.

A következő 4 szempont szerinte dolgoznak a zsűrik:

1. Folyamatosság
A yo-yo kontrollja, a zsinór és a yo-yo folamatos mozgása, landolása. A fő szempont a yo-yo és a zsinór folyamatos sima összehangja, és mozgása.
2. Változatosság
Egy műsoron belül minél színesebb stílusú, típusú trükkök bemutatása, és ezeknek aránya.
3. Különlegesség
Itt kerül pontozásra az adott trükkök eredetisége, és a kreativitás. Minél szokatlanabb újszerűbb a trükk annál magasabb pontszámot kap a játékos ebben a szekcióban. Viszont a különlegesség nem mehet a trükk bonyolultságának javára.
4. Kivitelezés
A teljesen sikeresen befejezett trükköt aránya az egész műsorban. Fő szempont: úgy lett a műsor előadva, ahogy a versenyző tervezte?

Performansz
A B csoport 4 performansz szempont alapján oszt ki szempontonként 0-10 pontot, amely a végső pontszám 20% át teszi ki. Ez a pontszám nem lesz normalizálva. A performansz pontozása a színpadra lépéstől a színpad elhagyásáig tart. Tehát a műsor utáni nem megfelelő viselkedés is befolyásolhatja a pontszámokat.

1.Zenehasználat
Koreográfia, Zenehasználat, Ütem/Ritmus, Hangulat/Atmoszféra:
(időzítések, zene szükségszerűsége)
Illik-e a műsorszámhoz?
A zene üteméhez időzíti-e a trükköket?
Vannak-e kiállások, koreográfiai megoldások?
A mozgás és trükkök összehangoltsága a zenével.

2.Megjelenés
Színpadi megjelenés, testtartás, színpadi magatartás:
(színpőadi megjelenés, mozgások)
Professzionális-e a játékos viselkedése, a műsora előtt, közben, és után?
Mozdulatok és kreatív megoldások széles palettáját használja-e a műsor közben?
A játékos figyel-e arra, hogy a közönségnek játszik?
Magabiztosnak tűnik-e a játékos a színpadon?
A nagyközönség számára méltó-e az előadás?

Hiba: nyelvkiöltés, fújtatás, keserű szomorú arckifejezés, fejrázás, közönség figyelmen kívül hagyása.

 

3. Térhasználat
Yo-Yo mozgásának tere/mérete, színpad és térhasználat:
(Mozdulatok, előadás mérete, színpad teljes kihasználtsága)
A versenyző kihasználja-e rendelkezésre álló tér egészét?
Jól láthatóan adja elő a trükköket?
A kisebb mozdulatok és trükkök megfogják-e a közönséget?
4.Showmanship
Szórakoztatás, műsor élvezhetősége, teljes összhatás:

Mennyire volt szórakoztató a műsor?
Jól felépített volt a műsor?
Volt-e a műsorszámnak témája/sztorija?
Szórakoztató és megnyerő volt az előadás a közönség számára?
A versenyző öltözéke/jelmeze hozzájárult-e az összhatáshoz?

A puszta yoyozási tudás nem számít bele a különlegességbe és a szórakoztatás kategóriájába. A trükkökön felüli extra munka számít ebben a kategóriában, ami a műsor összeállításához, igényességéhez vezet.

Főbb pontlevonások
Az alábbiak a teljes végső pontszámból kerülnek levonásra
Yo-Yo megállás (újraindítás), eldobás (csere), zsinór elszakadása/leválása és mások épségének veszélyeztetése.

Yo-Yo megállás (újraindítás) –  Mínusz 1pont
Idetartozik, ha a yoyo megáll és a zsinór teljesen le van tekeredve. Ezen felül, ha a yoyo annyira lelassult, hogy kézzel kell újraindítani, szintén megállásnak minősül. Ha a zsinór csak félig van letekeredve, és a játékos úgy pörgeti be a yoyot, vagy tekeri fel a zsinórt, az nem jár pontlevonással. Bármilyen szándékos vagy tervszerű megállítás pontlevonással jár. Ha sikertelenül indítja újra vagy tekeri fel, az újabb pontlevonást von maga után.

Yo-Yo eldobása (csere) –  Mínusz 3pont
Minden kategóriára érvényes. Pontlevonással jár, ha a játékos később újra használja az eldobott yoyot, vagy cserével yoyot vált. Minden szándékos vagy tervszerű csere pontlevonást von maga után. Ha a yoyo megáll és a játékos lecseréli, az csak cserének minősül és a yoyo megállásáért nem jár mínusz pont. Ha megpróbálja újraindítani és utána cseréli le a yoyot, akkor a cserén felül a megállásért/újraindításért is pontlevonással sújtandó. Ha 2 yo-yoval szeretne a játékos trükköt bemutatni (pl 4A vagy 5A) pontlevonás nélkül, akkor először az egyik yoyoval kezdje el a trükköt és utána használja a második yoyot.

Műsorszám végén
Ha a yoyo nem tér vissza a versenyző kezébe teljesen feltekerve, 3 pont levonás jár utána.
A versenyzőnek a zene végével előtt be kell fejezni a műsorát. Ha a zene a trükk kivitelezése során áll meg, a játékosnak abba kell hagynia a trükköt és fel kell húznia/tekernie a yoyot.
Ha a zene befejeztével a játékos nem tudja felhúzni a yoyot, mert a yoyo megállt, akkor az 3 pont levonással jár.
Ha a zene megállását követően a yoyot újra kell indítani, szintén 3 pont levonást von maga után.
Ha a yoyo a földön, zsebben, sapkában egyéb helyen van, és nincs a kézben ledobáshoz készen a műsor befejeztével, az szintén mínusz 3 ponttal jár.
Minden levonás érvényes, ha a játékos előbb fejezi be a műsorát, minthogy a zene véget érne.

Zsinór elszakadása/leválása –  Mínusz 5pont

Minden önhibán kívüli és szándékos veszélyeztetést és károkozást el kell kerülni a versenyzőnek.
A yoyo szétesése, zsinór elszakadása/leválása minden kategóriában mínusz 5 ponttal jár.
Minden szándékos és tervezett zsinór elszakító vagy vágó trükk is ebbe a kategóriába tartozik. Nem jár pontlevonással, ha a versenyző széttekeri a yoyot és a zsinórt megigazítja, amíg a yoyo nem pörög. Zsinór szakadás/leválás utáni csere után csak az 5 pont kerül levonásra (nem a cserével módosított 8 pont).

Kizárások
A műsor befejeztével a szervezőség döntésétől függően kizárást vonhat maga után, ha 4A és 5A kategóriában a yoyo a közönségbe repül.
Bármely kategóriában, ha a yoyo nagy sebességgel elhagyja a színpadot vagy veszélyes magasságban elrepül, kizárással jár.

Minden levonás yoyonként vagy zsinóronként értendők. Ha két yoyo gabalyodik össze és a játékosnak cserélni kell, az kétszeres, tehát 6 pont levonással jár.
Minden egyéb hiba, ami a trükkök során merül fel, a technikai pontok számításánál kerül megállapításra.

Végső pontszám:

Technikai pontok (60%) + Technikai kivitelezés (20%) + Performansz (20%) – Főbb pontlevonások.